VIC

VIC Sommer/høst
Sponsorplakat for kleskjeden VIC for bruk på sommer/vårsesongen.
Filmene ble levert i 10, 5 og 3,5 sekunder og det ble laget to versjoner. 2015.