TRUMF
TRUMF
Trumf er Kjøpmannshusets rabattordning for lojale kunder. Jeg har bistått på flere av deres prosjekter på forskjellig vis, både digitalt og for trykte flater.I 2015 har profilen gjennomgått noen endringer og den viktigste er kanskje fremtoningen på nett. Jeg har vært med på å endre Trumf sin profil med diverse illustrasjoner samt tilleggsfarger i profilmanualen. 2015.