MICROSOFT


MICROSOFT
Landingside for seminar om ny teknologi for Microsoft. Min rolle: Design. 2012.