MEKONOMEN

MEKONOMEN ANIMASJON
Digital kampanje for MEKONOMEN. Animerte filmer for sosiale medier. 2015.