MÅNE-
FESTIVALEN
MÅNEFESTIVALEN
Under perioden 2002-2009 hadde jeg ansvar for profilen for Månefestivalen. Festivalen ble de fleste årene hold på et nedlagt fabrikkområde noe som gav mange gode visuelle muligheter. Profilprogrammet bestod av logo, farger, illustrasjoner, annonser, plakater, bannere, roll-ups mm. 2002-2009.