MÅNE
FESTIVALEN
MÅNEFESTIVALEN 03
Profil for månefestivalen 2003.
Egen font designet for dette årets festival.