HARDROCX
HARDROCX
Hardrocx sykler var en av de viktigste kundene i Brave ReklamebyrÄ. Her lagde jeg bland annet profilen for katalogene og visitkort. Hovedkatalogen og Dirt katalogen for Hardrocx er noe av de mest tilfredstillende jobbene jeg har laget. Jeg laget ogsÄ landingssiden for Hradrocx. 2006-2007.