GREENHOUSE
GREENHOUSE
Jeg fikk oppdraget med å lage en profil for et butikkonsept under navnet Greenhouse. Greenhouse er en butikk som satser på salg av økologiske produkter. Siden tiden var knapp skulle denne være en oppstartsprofil som skulle byttes ut etter kort tid. Nå har imidlertid profilen blitt så innarbeidet og kjent at den fremdeles er gjeldende 1.5 år etter lansering. Profilen utvikles etter etterhvert som behovene oppstår. 2014-