GJENSIDIGE
GJENSIDIGE
I perioden 2009-2013 hadde jeg ansvar for store deler av Gjensidiges digitale massekommunikasjon. Arbeidet bestod av en rekke store bannerkampanjer, landingssider og apps. Under er en landingsside for sommerkampanje på forsikringer. Min rolle design. 2012.