GJENSIDIGE
GJENSIDIGE
I perioden 2009-2012 hadde jeg ansvar for store deler av Gjensidiges digitale massekommunikasjon. Arbeidet bestod av en rekke store bannerkampanjer, landingssider og apps. Under følger noen eksempler.