GJENSIDIGE
GJENSIDIGE
I perioden 2009-2013 hadde jeg ansvar for store deler av Gjensidiges digitale massekommunikasjon. Arbeidet bestod av en rekke store bannerkampanjer, landingssider og apps. Under er et eksempel på en app for Facebook. Appen var en quiz hvor målet er å gjenkjenne info symbolene. min rille design. 2013.