GET
GET
I løpet året har jeg bistått DAYTWO med flere prosjekter for GET.
Da GET lanserte sin nye strategi redigerte jeg blant annet en intern promofilm som fokuserte på muligheten for å se HBO med Game of Thrones. Min rolle i dette prosjektet var redigering, grafikk, lydredigering, fargejusteringer og konvertering.
Andre jobber jeg har deltatt i for DAYTWO og GET er sommerkampanjen og promokampanje.
Min rolle i disse prosjektene var design, bildemanipulering, fargejustering av originalbilder og ferdiggjøring mot digitale og trykte flater. Grunnet copyright kan jeg ikke publisere filmen her.
Under er bilde fra filmen og eksempel på digitalt kampanjeuttak. 2017.