DIS CAFE
DIS CAFE VEGGDEKOR
Et av bildene malt på DIS. 2007