BINGORIA
BINGORIA
Norsk Tipping
Animasjoner for nettbingosatsinget til Norsk Tipping. Filmer på ca 20 sek for primært laget for sosiale medier. All animasjon og motion av meg mens illustrasjonene er tegnet av Uglylogo, Frode Skaren. Tekst Robert Radoli og AD Jan Erik Nilsen.
Laget sommer 2016.