AMEDIA
AMEDIA
I perioden 2013-2015 var jeg ansvarlig for å levere all markedsføring for Amedia. Dette bestod av hundrevis av responsive edm, over tusen bannere, landingssider, avisannonser og motion graphics. Dette var fordelt på flere store kampanjer. Jeg gjorde også det meste av prosjektledelsen.